GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİR TESPİTİ

Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlar
Başvuran: Sosyal güvencesi olmayan 18 yaş ve üstü vatandaşlar
Kimler Faydalanır: Sağlık güvencesinden yoksun aile bireyleri
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: G0 Prim tutarı 200,16 TL 
Ödeme Dönemi: Kişi adına primi SGK'ya her ay devlet tarafından ödenmektedir.