ŞARTLI SAĞLIK / ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞESY)

Yardım Türü: Sağlık Yardımı/Eğitim Yardımı
Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır. Şartlı Eğitim Yardımı çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.
Başvuran: Anne veya Baba
Kimler Faydalanır: 0-6 yaş arası çocuklar/İlk ve orta öğretim çağında çocuğu bulunan aileler
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: Çocuk için aylık 55 TL/İlköğretim erkek öğrenci aylık 55 TL, kız öğrenci aylık 60 TL Ortaöğretim erkek öğrenci aylık 70 TL, kız öğrenci aylık 90 TL
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yılın tek ayları olan Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılır. Ödemeler takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme ayının 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır.


ENGELLİ AYLIĞI / ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

Yardım Türü: Düzenli Merkezi Yardım
Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.417,80-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.
Başvuran: 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili
Kimler Faydalanır: %40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı, Sağlık Kurulu Raporu
Tutar: %40-%69 arası engelli aylığı 842,81 TL, %70 ve üzeri engelli aylığı 1.264,20 TL
Ödeme Dönemi: Her ayın 5'i ile 10'u arasında ödeme yapılır.


YAŞLILIK AYLIĞI (65 YAŞ)

Yardım Türü: Düzenli Merkezi Yardım
Kapsamı: Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2021 yılı için 1.417,80-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.
Başvuran: 65 yaş üstü kişiler
Kimler Faydalanır: 65 yaş üstü vatandaşlar. (Kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan vatandaşlar bu yardımdan faydalanamaz.)
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: 1.055,72 TL
Ödeme Dönemi: Her ayın 5'i ile 10'u arasında ödeme yapılır.


EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖELİK YARDIM PROGRAMI (EVEK)

Yardım Türü: Düzenli Merkezi Yardım
Başvuran: Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar
Kapsamı: Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.
Kimler Faydalanır: Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar. Sağlık güvencesi yoksa önce gelir testi yaptırılıp yeşilkart açtırılmalıdır.
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: 500 TL
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yılın çift ayları olan; Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır.


MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI (MAAY)

Yardım Türü: Aile Yardımı
Kapsamı: Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür.
Başvuran: Evli ise eşi, bekar ise anne veya babası
Kimler Faydalanır: Asker evli ise eşi, bekar ise anne veya babası
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: 500 TL
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yılın çift ayları olan; Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır.


ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

Yardım Türü: Sağlık Yardımları
Kapsamı: Çoklu doğum ile dünyaya gelen (ikiz, üçüz, dördüz vb) 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik 24 aya kadar nakdi destek sağlanır.
Başvuran: Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci
Kimler Faydalanır: Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (1.417,80 TL) az olan haneler
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Tutar: 215 TL
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yılın tek ayları olan Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılır. Ödemeler takvime bağlı ve periyodik olarak ilgili ödeme ayının 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır.


KRONİK HASTALARA ELEKTRİK YARDIMI

Yardım Türü: Aile Yardımı
Kapsamı: 2828 sayılı Kanun kapsamında Evde Bakım Yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan 3294 sayılı Kanun kapsamındaki hastaların yaşadığı hanelere Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği verilmesi şeklinde yardımlar yapılmaktadır.
Başvuran: Hastanın kendisi
Kimler Faydalanır: Evde Bakım Yardımı almayan, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olarak hayatını sürdürmek durumunda kalan kişiler
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı, 3 hekim imzalı cihaz raporu ve eğer varsa sağlık kurulu heyet raporu
Tutar: Elektrik Tüketim Desteği kapsamında cihazın tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar destek verilmektedir. Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği için üst sınır belirlenmemiş olup, Vakıf mali imkanlarınca yapılabilmektedir.
Ödeme Dönemi: Elektrik Tüketim Desteği ödemeleri aylık, Birikmiş Elektrik Borcu Desteği ve Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği tek seferlik yapılmaktadır.


ÖKSÜZ YETİM VE ASKER ÇOCUĞU YARDIMI (ÖYAÇ)

Yardım Türü: Düzenli Merkezi Yardım
Kapsamı: 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır.
Başvuran: Anne vefat etmiş ise baba, baba vefat etmiş ise anne, her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi
Kimler Faydalanır: 2022 sayılı Kanun kapsamından 18 yaşından küçük engelli çocuğu için aylık alan bir hak sahibi varsa, ÖYAÇ kapsamında sadece 2022 sayılı Kanun kapsamından yararlanan 18 yaşından küçük engelli çocuğu için yardım alamaz, diğer çocuklar için ÖYAÇ programına başvuru yapılabilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ve Evde Bakım (SHÇEK) Yardımından faydalanan, kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ve Asker Çocuğu Yardımı alan kişi ÖYAÇ yardımından faydalanamaz.
Tutar: 300 TL 
Başvuru Evrakı: T.C. Kimlik Kartı
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır. Yılın çift ayları olan; Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık aylarında 24'ü ile 28'i arasında yapılmaktadır.