Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 


29.05.1986 tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuştur.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün taşradaki faaliyetleri Türkiye çapındaki tüm il ve ilçelerde her ilde vali ve her ilçede kaymakam başkanlığında oluşturulmuş 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülmektedir.

Vakfın amacı birey, aile ve toplum refahını arttırmak, dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere, tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla adil ve arz odaklı bütünsel sosyal politikalar üretmek ve uygulamaktır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının faaliyetlerinde herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Vakfımız tarafından; barınma, sağlık, eğitim, yakacak, gıda yardımları, iş kurma destekleri, sağlık katılım payı yardımı, şartlı eğitim ve şartlı sağlık, şartlı gebelik, çoklu doğum yardımları, 2022 Sayılı Yasa kapsamında yapılan 65 yaş ve üzeri yaşlı ve engelli aylıkları, eşi vefat etmiş kadınlara yapılan yardımlar, öksüz ve yetim çocuklara yapılan yardımlar, muhtaç asker ailelerine yapılan yardımlar, nakdi yardımlar, Kronik hastalık yardımları, genel sağlık sigortası gelir testi uygulaması şeklinde destek, yardım ve hizmetler verilmektedir. Ayrıca; 3294 Sayılı Yasa kapsamında muhtaç durumda olduğu Vakfımız Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmiş olan yabancı uyruklu aileler Sosyal Uyum Yardım Programından yararlandırılmaktadır.

3294 Sayılı Yasa uyarınca Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti haftada bir düzenli olarak toplanmakta ve Vakıf personeli tarafından araştırması yapılan yardım başvurularını görüşerek karara bağlamaktadır. 

Vakıf faaliyetlerini yürütmek amacıyla 1 Vakıf Müdürü, 1 muhasebe görevlisi, 10 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 2 Büro Görevlisi ve 2 Yardımcı Hizmetli olmak üzere toplam 16 personel görev yapmaktadır. Vakfın faaliyetleri mülkiyeti Karaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na ait olan binada yürütülmektedir.