Duyuru No Kategori Duyuru Özeti  
1118813 Genel Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi işlemlerine ilişkin İç Denetim başkanlığı Bulguları Hk. 07/09/2018
1117589 Yardım Başvuruları 2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yaşlı ve Engelli Aylıkları ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında 27/08/2018
1114784 Genel 2018 Yılı Kurban Bayramı Gıda Yardımları Hk. 14/08/2018
1114019 Genel Yarım Çalışma Ödeneği ve Kısmi Süreli Çalışma Hk. 10/08/2018
1113654 Genel VAKIF ZARARLARININ TAHSİLİ 09/08/2018
1111639 Genel Bireysel Emeklilik Sistemi Hk. 31/07/2018
1111637 Genel Genel Yazılar Hakkında 31/07/2018
1111613 Genel Bireysel Emeklilik Sistemi Hk. 30/07/2018
1107882 Genel SUY ve YŞEY Çalıştayı Hakkında 12/07/2018
1107157 Genel SGK İşyeri Mahiyet Kodu 04/07/2018
1107155 Genel ÜCRET SKALASI 04/07/2018
1107153 Yardım Başvuruları Sosyal Uyum Yardımı ve SUY Ağır Engelli Ödemeleri için Genelgeler!!  04/07/2018
1106970 Yardım Başvuruları Kurumsal Bakımdan Faydalananların 2022 Aylıkları 03/07/2018
1106041 Genel 64433 Sayılı Genel Yazı 02/07/2018
1102245 Genel YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA EVDE BAKIM HİZMETİ VERİLMESİ PROJELERİ KAYNAK TAHSİS İŞLEMLERİ HAKKINDA 21/06/2018
1102250 Yardım Başvuruları Barınma Yardımları Genel Yazı 21/06/2018
1102027 Genel 14.06.2018 tarihinde yayınlanan Adem ve Sodam Projelerinin Kaynak Tahsisi Hakkındaki Duyurunun Düzeltilmesi  18/06/2018
1102021 Genel Vakıf Zararları Tahsili Hakkında  18/06/2018
1101962 Genel ADEM-SODAM PROJE KAYNAK TAHSİS İŞLEMLERİ HK 14/06/2018
1101970 Genel Afet ve Acil Durum Yardımları Hk. 14/06/2018
1101842 Genel Vakıf Kaynağının Kullanım Usulü Hk. 13/06/2018
1101730 Genel Vakıf Zararları Hakkında 12/06/2018
1100575 Genel Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençlerin Sosyal Yönden Desteklenmesi 11/06/2018
1100588 Genel Olağanüstü Durumlarda Vakıf Faaliyetleri Hakkında Genel Yazı 11/06/2018
1100587 Genel Şehit Yakını ve Gazilere Yönelik Barınma İlke Kararı Genel Yazısı hk. 11/06/2018
1100571 Genel Tek Seferlik Yardımlar Hk. 11/06/2018
1100590 Genel Vakıf Zararlarının Tahsili Hakkında Genel Yazı 11/06/2018
1099439 Genel SYD Vakıfları Proje Hesapları 06/06/2018
1099193 Genel Olumsuz Proje Taleplerinin Reddi Hk. 05/06/2018
1097848 Genel Dönüşümlü Proje Uygulaması Hakkında 01/06/2018
1097567 Genel 2018 Yılı Şehit Yakınları ve Gazilerimize Yönelik Gıda Yardımları 30/05/2018
1097568 Genel SYD Vakfı Taşınmazlarının Muhtaç Vatandaşlara Devri 30/05/2018
1096527 Genel GSS Duyuru 25/05/2018
1096049 Yardım Başvuruları 2022-Yaşlı Aylıkları Hakkında 23/05/2018
1094895 Genel 2018 YILI RAMAZAN AYI GIDA YARDIMLARINA İLİŞKİN DUYURU 18/05/2018
1087485 Genel Dönüşümlü Projelerde Müteselsil Kefalet (KASDEP ve Gelir Getirici Grup Bazlı Proje Destekleri) 27/04/2018
1086891 Genel ADEM/SODAM Projeleri Proje Koordinatörü Ücreti Hk. 26/04/2018
1086892 Genel Yapılandırma Kararı Hakkında 26/04/2018
1086837 Genel Afet ve Acil Durum Hallerinde Kaynak Talebi Hk. 25/04/2018
1086836 Genel Cezaevi ve Tutukevinde Bulunan Kişilere Yönelik Yardımlar Hk. 25/04/2018
1086835 Genel Kömür Yardımı Hk. 25/04/2018
1086834 Genel Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar Hk. 25/04/2018
1086757 Genel Olumsuz Taleplerin Reddi Hk. 24/04/2018
1086454 Yardım Başvuruları Ret Nedenleri Hakkında 19/04/2018
1084467 Genel DÜZENLİ YARDIMLAR VE SOSYAL UYUM YARDIMINDA SGK KONTROLLERİ HAKKINDA YAPILAN DÜZENLEME İLE İLGİLİ! 02/04/2018
1083692 Yardım Başvuruları SUY UYGULAMALARINA İLİŞKİN YAŞANILAN AKSAKLIKLAR HAKKINDA 30/03/2018
1083382 Genel ADEMA/Sodam Okuma ? Yazma Kursları Hakkında 28/03/2018
1083387 Yardım Başvuruları Kronik Hastalıklar Yardım Programı Süreci Hakkında!!!! 28/03/2018
1082777 Genel Hane İncelemesi Hakkında 20/03/2018
1082775 Genel SYD Vakıflarında Bankacılık ve Ödeme İşlemleri 20/03/2018
1082527 Yardım Başvuruları Sosyal Uyum Yardımı ve Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Kapsamında ?Kayıt Belgesi? Kullanımı 16/03/2018
1082449 Genel 01.02.2018 tarihli KASDEP Ek Protokolü 15/03/2018
1082510 Genel SYD Vakıflarında Kayıt Nizamı 15/03/2018
1082311 Yardım Başvuruları Yabancılara Yönelik İşbirliği Çalışmaları hk. 14/03/2018
1082268 Genel Yaşlı Bakım Projeleri Hk. 13/03/2018
1082105 Yardım Başvuruları PSİKO-SOSYAL VE MALİ KAYIP YAŞAYAN SSPE HASTALIKLAR YARDIM BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME!! 12/03/2018
1082058 Yardım Başvuruları Yabancılara Yönelik İşbirliği Çalışmaları Hk. 09/03/2018
1078338 Genel SYD Vakfı Yazışma, İmza Yetkililiği, Dosyalama ve Arşivleme Standartları Hk. 27/02/2018
1078360 Genel Vakıf Denetimi Hk. 27/02/2018
1078366 Yardım Başvuruları TÜBERKÜLOZ HAK SAHİBİ SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA! 27/02/2018
1078216 Genel Vakıf Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı 26/02/2018
1078115 Yardım Başvuruları Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı Başvurularına İlişkin Duyuru!!!  22/02/2018
1073286 Genel İlave Tediye Davaları Hakkında 06/02/2018
1073371 Yardım Başvuruları SUY Alanların Düzenli Yardımlardan Faydalandırılmaması Hk.!! 06/02/2018
1073185 Genel Barınma Yardımlarında Uygulamaya İlişkin Genel Yazı 05/02/2018
1073184 Genel İlke Kararlarının Uygulanması Hakkında  05/02/2018
1073179 Genel Yurt veya Pansiyon Projelerinde Uygulamaya İlişkin Genel Yazı 05/02/2018
1072832 Genel Yaşlı Bakım Projeleri Uygulama Genelgesi Hakkında 02/02/2018
1072679 Genel "Afet ve Acil Durum Hallerinde Zarar Görenlere Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin İlke Kararı" Hakkında 01/02/2018
1072675 Genel "Gıda Yardımlarına İlişkin İlke Kararı" Hakkında 01/02/2018
1072673 Genel "Sosyal Güvenlik Kapsamında Olup Muhtaç Durumda Bulunanlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin İlke Kararı"na İlişkin Duyuru 01/02/2018
1072678 Genel "Şehit Yakınları ve Gazilere Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin İlke Kararı" Hakkında 01/02/2018
1072682 Genel "Ülkemizde Bulunan Yabancı Uyruklu Kişilere Yönelik Yardımlara İlişkin İlke Kararı" Hakkında 01/02/2018
1072647 Genel ADEM-SODAM Projeleri Uygulama Genelgesi Hakkında 01/02/2018
1072677 Genel Kronik Hastalara Elektrik Desteği Hakkında 01/02/2018
1072644 Genel Kurum Bakımından Ayrılan Gençler Hakkında Duyuru 01/02/2018
1072562 Genel Vakıf Mallarının Kullanımı Hk. Genel Yazı 01/02/2018
1072643 Yardım Başvuruları Bildirim Yükümlülüğü Hakkında 01/02/2018
1072662 Yardım Başvuruları Hane Tanımı Hakkında  01/02/2018
1072613 Yardım Başvuruları Yardımlar ve Yardım Müracaatlarına İişkin Duyuru 01/02/2018
1070291 Genel SYDV 2018 Yılı Tedbirleri Hakkında 19/01/2018
1070183 Genel Vakıf Mührü Hakkında 18/01/2018
1069591 Genel Erişilebilirlik Hakkında 09/01/2018
1068627 Genel 2018 Yılı Muhtaçlık Sınırı Hk. 08/01/2018
1068574 Yardım Başvuruları Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı Hakkında. 08/01/2018
1068420 Genel 2018 YILI İLK ALTI AYLIK DÖNEM İÇİN ÜCRET SKALASI 05/01/2018
1068446 Genel 2018 YILINDA AİLE İÇİNDEKİ GELİRİN KİŞİ BAŞINA DÜŞEN AYLIK TUTARININ TESPİTİNDE KULLANILACAK TABLO. 05/01/2018
1068212 Genel Esaslara Azami Riayet Edilmesi Hakkında 02/01/2018
1068204 Genel İSTİHDAM TEŞVİK İŞLEMLERİ KULLANICI KLAVUZU 02/01/2018
1068186 Genel SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İLE İLGİLİ  DUYURU 02/01/2018
1066328 Genel Sosyal Hizmet Projeleri ve Eğitim Materyali Yardımları Hk. 28/12/2017
1065118 Kömür Talebi 2018 Yılında Yayımlanacak Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Muhtaç Ailelere Kömür Verilmesi 22/12/2017
1065015 Genel SGK Meslek Kodu Hk.  21/12/2017
1062260 Kömür Talebi ÖNEMLİ !!! 2018 Yılı Kömür Yardımları Uygulamasına İlişkin Duyuru  06/12/2017
1060516 Yardım Başvuruları 2022 Sayılı Kanun Aylıkları Hakkında 30/11/2017
1060518 Yardım Başvuruları Eğitim Materyali Yardımları Hk. 30/11/2017
1059137 Genel Genel Sağlık Sigortası Gelir Tespit İşlemlerine İlişkin Duyuru 20/11/2017
1058447 Genel Barınma Yardımları Hk. 10/11/2017
1057588 Yardım Başvuruları Veri Aktarımı Yoluyla Bütünleşik Sisteme Aktarılan Engelli Sağlık Kurulu Raporları Hakkında 08/11/2017
1054685 Yardım Başvuruları SUY Programıyla İlgili Hatırlatmalar 03/11/2017
1054687 Yardım Başvuruları Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı önemli duyuru! 03/11/2017
1052709 Genel Barınma Yardımları Hk. 30/10/2017
1052275 Genel SYD Vakıfları Kaynak İadeleri 25/10/2017
1050023 Genel Evsizlere Konaklama Projesi Hakkında Duyuru 16/10/2017
1050013 Yardım Başvuruları 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları hakkında genel yazı 16/10/2017
1049823 Genel KIDEM TAZMİNATI HK. 12/10/2017
1048502 Yardım Başvuruları Ev yapımına İlişkin Barınma Yardımları Hakkında Duyuru 06/10/2017
1048442 Genel Gelir Getirici-KASDEP Projeleri Hakkında 05/10/2017
1048472 Kaynak Talebi Vakıf İş ve İşlemleri (Kaynak Talepleri Hakkında) 05/10/2017
1048468 Yardım Başvuruları TİCARİ, SINAİ, MESLEKİ VE ZİRAİ KAYIPLARA İLİŞKİN TALEPLER HK. 05/10/2017